Course code BIO340

Emneansvarlige: Sissel Rogne
Medvirkende: Deborah Helen Oughton
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet holdes kun hvis minimum 5 studenter følger det. Maksimum antall studenter er 20.
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Ph.D.-studenter og mastergradsstudenter innen bio- og genteknologi.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesninger holdes intensivt første uken av emnet med følgende temaer: 1: Lovgivning 2: Risikovurdering og konsekvensanalyse 3: Etikk og etiske vurderinger Resterende del av emnet skal studentene skrive en semesteroppgave i selvvalgt tema.
Læringsutbytte:

 Kunnskap: 

 Studentene skal kjenne til de mest relevante lover som regulerer bruk av bio- og genteknologi, og anvendelsen av disse. Lovgivningen krever konsekvens- og risikovurdering samt etisk argumentasjon. Emnet vil gi kunnskap om hvorledes dette gjøres.

Ferdigheter:

 Studentene skal være i stand til å lese juridiske tekster og føre en etisk argumentasjon om de etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved anvendelse av moderne bioteknologi slik det kreves ved søknader om utsetting eller feltforsøk for genmodifiserte organismer, eller for å utføre klinisk forskning innen genteknologi. 

Generell kompetanse:

Studenten skal ha kunnskap om de bio- og genteknologiske metoder og konfliktområder, og grenselandet mellom politikk og vitenskap. Studentene skal ha forståelse av bio- og genteknologiens mange muligheter, risiko forbundet med teknologiene, de etiske dilemmaene, og bakgrunnen for hvorfor vi har den reguleringen vi har i dag.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner og skriving av semesteroppgave. Gjennom semesteroppgaven skal studentene dokumentere kunnskapen fra emnet gjennom en etisk evaluering av anvendelse av bio- eller genteknologi.
Læringsstøtte:
Studentene fårindividuell veiledning av emneansvarlig.
Pensum:
Internasjonale artikler som endres fra år til år vil danne nyttig bakgrunnskunnskap for studentenes semesteroppgaver.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell bio- og genteknologi eller solid generell biologikompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltagelse på forelesninger.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave.
Sensor:
Sensor vil benyttes til evaluering av semesteroppgaven.
Merknader:
Påmelding til Sissel Rogne, (sissel.rogne@bion.no) innen 1. desember. Ved ønske om at emnet skal holdes på engelsk, må studenten informere emneansvarlig om dette på forhånd.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 30 timer. Studentenes egeninnsats i form av semesteroppgaveskriving: ca. 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og diskusjon 20 - 30 timer.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått / Ikke bestått