Course code BIO334

Emneansvarlige: Ida Ormaasen, Øystein Wessel
Medvirkende: Mette Myrmel, Espen Rimstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for noen studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet vil gi en bred introduksjon til virologi og har som hovedmål å formidle de grunnleggende prinsippene bak et virus og en virusinfeksjon. Første del av emnet vil ta for seg hva et virus er inkludert en detaljert beskrivelse av genomet og oppbygningen, samt hvordan man kan studere virus. I andre del vil de ulike stegene ved en replikasjonssyklus i en celle gjennomgås på et molekylært nivå. Tredje del av emnet vil fokusere på virusinfeksjon av en organisme som helhet, inkludert virus-vert interaksjoner, immunrespons, smittespredning og sykdomsutvikling. I fjerde og siste del vil utvalgte virus og sykdommer bli gjennomgått i mer detalj, samt vil virus sin rolle i karsinogenese bli belyst. Videre vil denne delen inkludere forebygging og behandling av virusinfeksjoner, samt diagnostikk av virusinfeksjoner. Emnet vil generelt ha hovedfokus på virus som infiserer mennesker og dyr.

Innholdet i emnet kan knyttes opp mot flere av FNs bærekraftsmål, spesielt mål 3 (God helse). 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskaper om

 • oppbygning av et virus, inkludert genomet og viruspartikkelen
 • metoder for studier av virus
 • replikasjonssyklus i en celle på ett molekylært nivå, inkludert binding, replikasjon av genomet, uttrykk av virusgener og sammensetningen
 • interaksjoner mellom virus og celle, og virus og vert
 • vertens immunforsvar mot virusinfeksjoner
 • smitteveier ved en virusinfeksjon
 • detaljert kunnskap om utvalgte virusinfeksjoner og sykdommer
 • forebygging, behandling og diagnostikk av virusinfeksjoner

Ferdigheter

Studenten skal

 • forstå de generelle prinsippene innen virologi som gjør det mulig forstå vitenskapelige tekster om virus, på molekylært nivå
 • ha en basis for deltakelse i forskning innen virologi

Generell kompetanse

Studenten skal forstå

 • grunnleggende prinsipper ved ett virus og en virusinfeksjon
 • mekanismene som driver virusevolusjon
 • samspillet mellom virus og vert
 • hvordan ett virus kan forårsake sykdom
 • prinsipper for forebygging og behandling og diagnostikk av virusinfeksjoner
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgave.
Læringsstøtte:

Læreren kan kontaktes per e-post: oystein.wessel@nmbu.no

Canvas

Pensum:

Anbefalt lærebok og forelesninger. Nærmere informasjon i Canvas.

Lærebok: Introduction to Modern Virology- NJ Dimmock, AJ Easton and KN Leppard, Ed. Wiley Blackwell, 7th Edition.

Forutsatte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100
 • Biokjemi tilsvarende KJB200
 • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210
Anbefalte forkunnskaper:
 • Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230
 • Immunologi tilsvarende MVI292
 • Fysiologi tilsvarende HFX201
Obligatorisk aktivitet:
Gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig slutteksamen, teller 100 %. Karakter: A - F
Sensor:
Ekstern sensur av minimum 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og veiledning: 20 timer.Forberedelser og selvstudium: 105 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
En dobbeltime med forelesning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer