Course code BIO334

Emneansvarlige: Christine Genevieve Monceyron Jonassen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for noen studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet vil gi en bred introduksjon til virologi, med fokus på molekylære aspekter ved virusinfeksjon, replikasjon, evolusjon og patogenisitet. Emnet vil ha hovedfokus på virus av medisinsk betydning, og mekanismer for sykdomsutvikling. Immunforsvar mot virus, smittespredning, samt diagnostiske metoder i virologi, vil bli belyst. Emnet vil også belyse virusers rolle i cellulær transformasjon og karsinogenese, samt strategier for forebygging og behandling av virusinfeksjoner.

Innholdet i emnet kan knyttes opp mot flere av FNs bærekraftsmål,spesielt mål 3 (God helse)., 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskaper om

 • livssyklus for ulike klasser av virus, på molekylært nivå
 • metoder for studier av virus og diagnostikk av virussykdommer
 • metoder for forebygging og behandling av virusinfeksjoner
 • vertens naturlige forsvar mot virusinfeksjoner
 • virale mekanismer for sykdomsfremkalling
 • virusepidemiologi og smittemåter

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne gjengi de viktigste prinsippene for virus/vert-interaksjon, herunder virusers sykdomsfremkallende egenskaper, vertens immunforsvar, samt virusgenomenes evolusjon og tilpasning til smittespredning
 • kunne forstå vitenskapelige tekster om virus, på molekylært nivå
 • ha en basis for deltakelse i forskning innen virologi

Generell kompetanse

Studenten skal forstå

 • molekylære tilpasninger og mekanismene som driver virusevolusjon
 • samspillet mellom virus og vert
 • prinsipper for forebygging og behandling av virusinfeksjoner
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgave.
Læringsstøtte:

Læreren kan kontaktes per e-post: chrjon@so-hf.no, og tekstmelding til 90734557. 

Canvas.

Pensum:

Anbefalt lærebok og forelesninger. Nærmere informasjon i Canvas.

Lærebok: Introduction to Modern Virology- NJ Dimmock, AJ Easton and KN Leppard, Ed. Wiley Blackwell, 7th Edition.

Emne gis på engelsk, men forelesningene vil kunne holdes på norsk dersom ingen av de tilstedeværende studenter foretrekker engelsk.

Forutsatte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100
 • Biokjemi tilsvarende KJB200
 • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210
Anbefalte forkunnskaper:
 • Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230
 • Immunologi tilsvarende MVI292
 • Fysiologi tilsvarende HFX201
Obligatorisk aktivitet:

Første forelesningstime er obligatorisk, og det kreves minst 80 % deltagelse på forelesningene.

Gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Vurderingsordning:

Skriftlig slutteksamen 3,5 timer, teller 100 %. Bokstavkarakter A - F.

Ingen hjelpemidler.

Eksamensoppgavene blir bare gitt på engelsk. Eksamensbesvarelsen kan skrives på norsk eller engelsk.

Sensor:
Ekstern sensur av minimum 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:

Eksamensoppgavene blir bare gitt på engelsk. Eksamensbesvarelsen kan skrives på norsk eller engelsk.

Emnet gis på engelsk, men forelesningene vil kunne holdes på norsk dersom ingen av de tilstedeværende studenter fortrekker engelsk.

Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og veiledning: 20 timer.Forberedelser og selvstudium: 130 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Høstparallell: Forelesninger og veiledning: en dobbeltime per uke, annonseres på Canvas.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått