Course code BIO334

Emneansvarlige: Christine Genevieve Monceyron Jonassen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi en bred introduksjon til virologifaget, med fokus på molekylære aspekter ved virusinfeksjon, replikasjon, evolusjon og patogenisitet. Emnet vil ha hovedfokus på virus av medisinsk betydning, og mekanismer for sykdomsutvikling. Immunforsvar mot virus, smittespredning, samt diagnostiske metoder i virologi, vil bli belyst. Emnet vil også belyse virusenes rolle i cellulær transformasjon og karsinogenese, og vil gi en oversikt over viktige faktorer ved virussykdommer på fremmarsj.
Læringsutbytte:

Studentene får oversikt over de viktigste molekylærmekanismer virus bruker i sin replikasjonssyklus. Studentene får innføring i replikasjons- og smittestrategier for flere av de virus som er av størst medisinsk betdyning.

Studentene skal kunne gjengi de viktigste prinsippene for virus/vert-interaksjon, herunder virussykdomsfremkallende egenskaper, vertens immunforsvar, samt virusgenomevolusjon og tilpasning for smittespredning.   

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgave
Læringsstøtte:

Læreren kan kontaktes per e-post: chrjon@so-hf.no, og tekstmelding til 90734557. 

Canvas.

Pensum:

Anbefalt lærebok, forelesninger og utvalgte vitenskaplige artikler. Nærmere informasjon i Canvas.

Lærebok: Introduction to Modern Virology- NJ Dimmock, AJ Easton and KN Leppard, Ed. Wiley Blackwell, 7th Edition

Forutsatte forkunnskaper:
Cellebiologi tilsvarende BIO100, Biokjemi tilsvarende KJB200 og Molekylærbiologi tilsvarende BIO210
Anbefalte forkunnskaper:
Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230, Immunologi tilsvarende MVI292, Fysiologi tilsvarende HFX201. 
Obligatorisk aktivitet:

Første forelesningstime er obligatorisk.

Gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Vurderingsordning:

Skriftlig slutteksamen 3 timer, teller 100 %. Bokstavkarakter A - F.

Ingen hjelpemidler

Sensor:
Ekstern sensur av minimum 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og veiledning: 20 timer. Forberedelser og selvstudium: 130 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Høstparallell: Forelesninger og veiledning: en dobbeltime per uke, annonseres på Canvas.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått