Course code BIO334

Emneansvarlige: Ida Ormaasen, Øystein Wessel, Espen Rimstad
Medvirkende: Øystein Wessel, Mette Myrmel, Espen Rimstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for noen studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet vil gi en bred introduksjon til virologi, og har som hovedmål å formidle de grunnleggende prinsippene bak et virus og en virusinfeksjon. Første del av emnet vil ta for seg hva et virus er, inkludert en detaljert beskrivelse av genomet og oppbygningen, samt hvordan man kan studere virus. I andre del vil de ulike stegene ved en replikasjonssyklus i en celle gjennomgås på et molekylært nivå. Tredje del av emnet vil fokusere på virusinfeksjon av en organisme som helhet, inkludert virus-vert interaksjoner, immunrespons og smittespredning. I fjerde og siste del vil utvalgte virus og sykdommer bli gjennomgått i mer detalj, i tillegg til forebygging og behandling gjennom vaksiner og antiviral terapi. Emnet vil generelt ha hovedfokus på virus som infiserer mennesker og dyr.

Innholdet i emnet kan knyttes opp mot flere av FNs bærekraftsmål, spesielt mål 3 (God helse). 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskaper om

 • oppbygning av et virus, inkludert genomet og viruspartikkelen
 • metoder for studier av virus og diagnostikk
 • replikasjonssyklus i en celle på et molekylært nivå, inkludert binding, replikasjon av genomet, uttrykk av virusgener og sammensetningen
 • interaksjoner mellom virus og celle, og virus og vert
 • vertens immunforsvar mot virusinfeksjoner
 • smitteveier ved en virusinfeksjon
 • detaljert kunnskap om utvalgte virusinfeksjoner og sykdommer
 • forebygging og behandling av virusinfeksjoner

Ferdigheter

Studenten skal

 • forstå de generelle prinsippene innen virologi som gjør det mulig å forstå vitenskapelige tekster om virus på molekylært nivå
 • ha en basis for deltakelse i forskning innen virologi

Generell kompetanse

Studenten skal forstå

 • grunnleggende prinsipper ved et virus og en virusinfeksjon
 • mekanismene som driver virusevolusjon
 • samspillet mellom virus og vert
 • hvordan et virus kan forårsake sykdom
 • prinsipper for forebygging og behandling av virusinfeksjoner
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvieoppgaver inkludert veiledning.
Læringsstøtte:

Læreren kan kontaktes per e-post: espen.rimstad@nmbu.no

Canvas

Pensum:

Anbefalt lærebok og forelesninger. Nærmere informasjon i Canvas.

Lærebok: Introduction to Modern Virology- NJ Dimmock, AJ Easton and KN Leppard, Ed. Wiley Blackwell, 7th Edition.

Forutsatte forkunnskaper:
 • Cellebiologi tilsvarende BIO100
 • Biokjemi tilsvarende KJB200
 • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210
Anbefalte forkunnskaper:
 • Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230
 • Immunologi tilsvarende MVI292
 • Fysiologi tilsvarende HFX201
Obligatorisk aktivitet:
Ingen.
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig slutteksamen, teller 100 %. Karakter: A - F
Sensor:
Ekstern sensur av alle eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 9x 2 timer.Veiledet kollokvier: 4x 2 timer.Forberedelser og selvstudium: 99 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
En dobbeltime forelesning per uke, som i noen uker vil erstattes med veiledede kollokvier.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer