Course code BIO247

BIO247 Matplantenes biologi og mangfold

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, vil ikke bli gitt hausten 2017
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 20 studentar pr parti. Dersom det er større interesse, vil eit ekstra parti bli vurdert.
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i haustparallellen. Neste gang haust 2018.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-PV
Emnets innhold:

Kurset gjennomgår morfologiske og anatomiske trekk i kulturplanter til mat og fôr, med særleg vekt på økonomisk viktige delar i vedkomande vekst.

Kurset er øvingsbasert, 3 timar pr veke i 13 veker, og følger livssyklus frå frø til frø i ein- og tofrøblada planter: frøanatomi og spiring, oppbygging av stengel og blad, rotvekst og rotvekstar (blomsteroppbygging og blomsterstand), befrukting, frukter og frø. I tillegg vil ukjønna formering med stiklingar frå blad, stengel, jordstengel, utløparar og ved poding bli gjennomgått teoretisk og som øving.

Læringsutbytte:
  • Å kjenne viktige botaniske omgrep i planteanatomi og plantemorfologi
  • Å knytte omgrepa til viktige planteprodukt i jord- og hagebruksvekstar
  • Å kjenne dei vanlege måtane for vegetativ formering i planter
Læringsaktiviteter:
Øvingar (med rettleiing)  3 t pr veke i 13 veker. Journalskriving.
Læringsstøtte:
Canvas. Diskusjonar i samband med øvingane og journalen.
Pensum:

Raven's Biology of Plants, er tilrådd som referansebok i BIO247.

Skjelvåg, A.O. (2011) Frå frø til frø. Kompendium i Canvas

Billing Hansen, O (1997)  Planteformering. Andre utgåve. Kompendium i Canvas

Supplert med øvingshefte.

Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og BOT130, eller tilsvarande
Anbefalte forkunnskaper:
BIO120 er nyttig bakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
Journal og øvingar er obligatoriske.
Vurderingsordning:
3 timer skriftleg eksamen, fleirvalsoppgåver, A - E / Ikke bestått
Sensor:
Merknader:

Kurset er obligatorisk for B-PV, men er tilrådd også for B-BIOL, B-BIOTEK, M-LUN, B-MAT m.fl.

Emnet planlegges å gå neste gang haust 2018.

Normert arbeidsmengde:
150 t
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Supplerer BIO244 og BIO245.
Undervisningstid:
3 t pr veke
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått