Course code BIO247

BIO247 Matplantenes biologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 12-15 studentar pr parti. Dersom det er større interesse, vil eit ekstra parti bli vurdert.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-PV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset gjennomgår morfologiske og anatomiske trekk i kulturplanter til mat og fôr, med særleg vekt på økonomisk viktige delar i vedkomande vekstar.

Kurset er øvingsbasert, 3 timar pr veke i 13 veker, og følger livssyklus frå frø til frø i ein- og tofrøblada planter: frøanatomi og spiring, oppbygging av stengel og blad, rotvekst og rotvekstar (blomsteroppbygging og blomsterstand), befrukting, frukter og frø. I tillegg vil ukjønna formering med stiklingar frå blad, stengel, jordstengel, utløparar og ved poding bli gjennomgått teoretisk og som øving.

Læringsutbytte:
  • Å kjenne viktige botaniske omgrep i planteanatomi og plantemorfologi
  • Å knytte omgrepa til viktige planteprodukt i jord- og hagebruksvekstar
  • Å kjenne dei vanlege måtane for vegetativ formering i planter
Læringsaktiviteter:
Øvingar (med rettleiing)  3 t pr veke i 13 veker. Journalskriving.
Læringsstøtte:
Fronter. Diskusjonari samband med øvingane og journalen.
Pensum:

Raven's Biology of Plants, er tilrådd som referansebok i BIO247.

Skjelvåg, A.O. (2011) Frå frø til frø. Kompendium på Fronter

Billing Hansen, O (1997)  Planteformering. Andre utgåve. Kompendium på Fronter

Supplert med øvingshefte.

Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og BOT130, eller tilsvarande
Anbefalte forkunnskaper:
BIO120 er nyttig bakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
Journal og øvingar er obligatoriske.
Vurderingsordning:
3 timer skriftleg eksamen, fleirvalsoppgåver, A - E / Ikke bestått
Sensor:
Merknader:
Kurset er obligatorisk for B-PV, men er tilrådd også for B-BIOL, B-BIOTEK, M-LUN, B-MAT m.fl.
Normert arbeidsmengde:
150 t
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Supplerer BIO244 og BIO245, med litt overlapp i visse øvingar.
Undervisningstid:
3 t pr veke
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått