Course code BIO247

BIO247 Matplantenes biologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 12-15 studentar pr parti. Dersom det er større interesse, vil eit ekstra parti bli vurdert.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-PV
Emnets innhold:

Kurset gjennomgår morfologiske og anatomiske trekk i kulturplanter til mat og fôr, med særleg vekt på økonomisk viktige delar i vedkomande vekstar.

Kurset er øvingsbasert, 3 timar pr veke i 13 veker, og følger livssyklus frå frø til frø i ein- og tofrøblada planter: frøanatomi og spiring, oppbygging av stengel og blad, rotvekst og rotvekstar (blomsteroppbygging og blomsterstand), befrukting, frukter og frø. I tillegg vil ukjønna formering med stiklingar frå blad, stengel, jordstengel, utløparar og ved poding bli gjennomgått teoretisk og som øving.

Læringsutbytte:
  • Å kjenne viktige botaniske omgrep i planteanatomi og plantemorfologi
  • Å knytte omgrepa til viktige planteprodukt i jord- og hagebruksvekstar
  • Å kjenne dei vanlege måtane for vegetativ formering i planter
Læringsaktiviteter:
Øvingar (med rettleiing)  3 t pr veke i 13 veker. Journalskriving.
Læringsstøtte:
Fronter. Diskusjonari samband med øvingane og journalen.
Pensum:

Raven's Biology of Plants, er tilrådd som referansebok i BIO247.

Skjelvåg, A.O. (2011) Frå frø til frø. Kompendium på Fronter

Billing Hansen, O (1997)  Planteformering. Andre utgåve. Kompendium på Fronter

Supplert med øvingshefte.

Forutsatte forkunnskaper:
BOT100 og BOT130, eller tilsvarande
Anbefalte forkunnskaper:
BIO120 er nyttig bakgrunn.
Obligatorisk aktivitet:
Journal og øvingar er obligatoriske.
Vurderingsordning:
3 timer skriftleg eksamen, fleirvalsoppgåver, A - E / Ikke bestått
Sensor:
Merknader:
Kurset er obligatorisk for B-PV, men er tilrådd også for B-BIOL, B-BIOTEK, M-LUN, B-MAT m.fl.
Normert arbeidsmengde:
150 t
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Supplerer BIO244 og BIO245, med litt overlapp i visse øvingar.
Undervisningstid:
3 t pr veke
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått