Course code BIO234

BIO234 Miljømikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Knut Rudi
Medvirkende: Linda Liberg Bergaust
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
48 studenter (inkludert BIO233).
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er et tilbud for studenter innen fagområdene mikrobiologi, mikrobiell økologi, miljømikrobiologi, næringsmiddelmikrobiologi, human- og veterinærmikrobiologi og vann-og miljøteknikk.

FORELESNINGER: Det vil bli gitt en innføring i prinsipper for å beskrive bakteriell diversitet, med spesiell vekt på moderne, molekylærbiologiske og bioinformatiske analyser. Videre vil viktige grupper av mikroorganismer i ulike miljøer bli beskrevet. Noen viktige mikrobesamfunn, med fokus på samfunn assosiert med mennesker og dyr, vil bli gjennomgått.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER:

Studentene får innsikt i både beskrivelse og betydning av mikroorganismer i sentrale miljøer som drikkevann, tarm og avløpsvann, samt innsikt i økologiske prinsipper og bioteknologisk utnyttelse av komplekse mikroorganismesamfunn. 

FERDIGHETER:

Studentene  skal kunne bruke kunnskap om  mikroorganismesammensetningen, mikroorganismenes egenskaper til å forstå sentrale mikrobiologiske prosesser i miljø. 

GENERELL KOMPETANSE:

Studentene vil kunne skrive rapporter basert på vitenskaplige data, samt kunne kommunisere på tvers av fagfelt (bio- og vannteknologi). 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier. 
Læringsstøtte:
Kontakt med lærere via Canvas og e-post. Forelesningsnotater legges ut i Canvas. 
Pensum:
Lærebok: Siste utgave av Environmental Microbiology, Elsevier Science & Technology.
Forutsatte forkunnskaper:
  • Kunnskap i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
  • Kunnskap i biokjemi teori tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi, genetikk, bioinformatikk og statistikk.
Obligatorisk aktivitet:

Oppmøte på forelesninger.

Rapportskriving.

Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Ferdigheter for å forstå eksperimentelle data vil bli testet ved å levere inn en lab journal basert på utleverte data. Bestått/ikke bestått

Evaluering av studentenes læring vil være basert på deres teoretiske kunnskaper og forståelse, som testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3,5 timer. Bestått/ ikke bestått

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
BIO234 = teoridelen av BIO233. Det er derfor 5 sp overlapp mellom BIO233 og BIO234. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/kollokvier: 26 timer.Selvstudium: 124 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO233, reduksjon med 5 sp
Undervisningstid:
Forelesninger/kollokvier: 2 timer per uke i 13 uker. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått