Course code BIO121

BIO121 Øvingsemne i genetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg
Medvirkende: Marian Schubert, Sylvia Sagen Johnsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Øvelseskurset omfatter demonstrasjoner, regneøvelser og lab forsøk. Målet er at studentene skal få en innføring i genetiske analyser og sentrale molekylærbiologiske lab teknikker.
Læringsutbytte:
Studentene skal bli fortrolige med grunnleggende genetisk analysemetodikk, og få praktisk erfaring med laboratorieteknikker som benyttes innen genetikk og molekylærbiologi. Videre skal studentene kunne forstå de teoretiske prinsippene bak eksperimentene/øvelsene.
Læringsaktiviteter:
Øvingene består av regneverksted, oppgavegjennomgang, laboratoriearbeid og øvelser.
Læringsstøtte:
Veiledning gis på øvingene. Lærerne kan treffes til bestemte tider som oppgis på kursets webside.
Pensum:
Oppgaver som gjennomgås på øvingene, de fleste fra læreboka til BIO120: Klug, Cummings, Spencer and Palladino: Essentials of Genetics, 7.ed., 2010, Pearson/Prentice Hall. I tillegg eget utdelt laboratoriehefte.
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100. Det er en forutsetning at studentene har tatt BIO120 eller tar det parallelt med kurset BIO121.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en fordel å ha kunnskaper i cellebiologi (BIO100) og mikrobiologi (BIO130).
Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk oppmøte (minst 90%) på øvingene.
Vurderingsordning:
Innlevering og godkjenning av labjournal for øvingenene i molekylærgenetikk og innlevering av to sett med regneoppgaver. Begge deler må være bestått. Minst 90% oppmøte på øvinger for å få godkjent kurset.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i planlegging av emnet.
Normert arbeidsmengde:
Øvinger 3 timer i uka i 9 uker (27 timer), 123 timer selvstudium - totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Øvinger 3 timer i uka i 10 uker, tilsammen 30 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått