Course code B15-MAT

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
IND220 Innovasjonsbedrift 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
HFX400 PhD-kurs i ernæringsbiokjemi og fysiologi EN, NO 10
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring NO 10
HFX253 Produksjon på gris og fjørfe NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
HFX251 Mjølkeproduksjon på ku og geit NO 10
HFX250 Kjøttproduksjon på storfe og sau NO 10
REIS300 Naturbasert reiseliv NO 10
HFX209 Evolusjonsbiologi NO 10
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
THT291 Avfallsteknologi NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
INN331 Enternship NO 10
JORD200 Jord, vegetasjon og landskap EN 10
LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet NO 10
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
KJM351 Eksperimentell radioøkologi EN 10
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse NO 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
KJM313 Massespektrometri EN, NO 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10
KJM311 Organisk spektroskopi EN, NO 10
KJM310 Kromatografi EN, NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
JORD210 Jord: klassifikasjon, prosessmodellering og bruk av GIS EN 10
KJM211 Organisk kjemi påbygning NO 10
KJM120 Uorganisk kjemi NO 10
KJM110 Organisk kjemi NO 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi NO 10
KJB200 Biokjemi NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV321 Plantepatologi EN 10
JUS210 Eierådighet og rettigheter i fast eiendom NO 10
JORD310 Globale og lokale forurensninger EN, NO 10