Course code AVHANDLING

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
PJH230 Frukt og bær NO 10
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder EN 10
PJH340 Kvalitet i matplanter EN, NO 10
PJH350 Produksjonsfysiologi i veksthus EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV321 Plantepatologi og resistensforedling EN, NO 10
PPAF400 Vitenskapsteori Aksjonsforskning EN, NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling EN, NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
LAA361 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I NO 10
LAA321 3D Visualisering av historisk landskap NO 10
LAA320 Utebelysning - Lysdesign NO 10
LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser EN, NO 10
LAA310 Vei og jernbane i landskapet NO 10
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller EN 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN 10
LAA231 Bærekraftig grøntanleggsforvaltning - landskapsplanleggeren som influenser NO 10
MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: Struktur og funksjonalitet EN, NO 10
MVI395 Trygghet i industrielle prosesser EN, NO 10
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning NO 10
NATF240 Fiskeforvaltning NO 10
NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse NO 10
MVI385 Produktutvikling innen næringsmidler EN, NO 10
MVI381 Aktuelle problemstillinger i kjøttproduksjon NO 10
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk EN, NO 10
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning EN 10
MVI322 Patogene mikroorganismer EN, NO 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
MVI292 Immunsystemet, mat og helse EN 10
MATH285 Optimering EN 10
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk NO 10
MVI275 Matplanter EN, NO 10
MVI274 Muskelmat - råvare og teknologi EN, NO 10
MVI273 Melk og melkebehandling NO 10
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi NO 10
PHG113 Landskapsplanter - grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi NO 10
MINA300 Globale miljøendringer og jordsystemet EN, NO 10
MINA200 Forurensning - miljø NO 10
MINA100 Innføring i miljø og naturressurser NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN 10
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk EN 10
MATH290 Reell analyse EN 10
LAA307 Planlegging av gravplasser NO 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter NO 10
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser EN 10