Course code AVHANDLING

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG220 Skogbehandling NO 10
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning EN, NO 15
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5
MVI240 Sensorisk analyse EN, NO 5
FYS390 Seminar i fysikk EN 10
DAT390 Seminar i datavitenskap EN 10
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BUS335 Selskapsstrategi - Allianser, fusjoner og oppkjøp EN 10
GMGD320 Satellittgeodesi - analyse NO 10
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder EN 10
ECN101 Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling EN 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 5
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
JUS310 Rettigheter i fast eiendom NO 10
ECOL350 Restaureringsøkologi EN 5
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
EDS312 Research Methods EN 15
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs EN 15
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
EDS425 Renewable energy development and its contestation EN 5
EDS376 Religion, politikk og Islam EN 10
REIS200 Reiseliv EN 5
HFX204 Reindrift NO 5
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
STAT200 Regresjon EN 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
LAA361 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I NO 10
LAA360 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling NO 20
MATH290 Reell analyse EN 10
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
KJM353 Radioøkologi EN 5
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
VET323 Påsitterpraksis NO 0
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10