Detaljer om emnet AT212

AT212 Rock Mechanics and Engineering Geology

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Universitetssenteret på Svalbard
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått