Course code AT212

AT212 Rock Mechanics and Engineering Geology

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Universitetssenteret på Svalbard
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått