Course code ARK200

ARK200 Arkitektur og bærekraft III

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Medvirkende: Martin Ebert
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallellen
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

SAMMENDRAG: Prosjektering av middels komplekse bygninger med spesielt fokus på massivtre.

Med bakgrunn i undervisningen i Arkitektur og Bærekraft I og II, gis utdypende teori og gjennomgang av metoder og verktøy for prosjektering av middels komplekse oppgaver, f. eks. flerbolighus. Av sentrale temaer som vi skal arbeide med kan nevnes: Tomteanalyse, konseptutvikling, bærekraftig design, detaljering. Det legges spesiell vekt på prosjektering med massivtre (CLT). Vi vil jobbe med logistikk, romforløp, dimensjonering av rom. Vi vil se på miljøvennlig materialbruk, detaljering og universell utforming. Kurset baserer seg på bruk av ArchiCAD og SketchUp, samt digitale analyseverktøy.

Læringsutbytte:
Kurset skal gjøre studentene i stand til å foreta tomteanalyser, utvikle et romprogram for et middels komplekst prosjekt og omsette dette i et tegnet, bærekraftig prosjekt med tilhørende detaljering. Studentene skal være i stand til å fortelle sammenhengen mellom en problemstilling, ide og det utarbeidede forslaget
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser, veiledet prosjektarbeid i grupper og prosjektpresentasjon. 
Læringsstøtte:
Veiledning gis i undervisningstimene fastsatt i timeplanen.
Pensum:
.
Forutsatte forkunnskaper:

ARK 100

ARK 110

Anbefalte forkunnskaper:

TBA 190

TBA 210

Vurderingsordning:
Delinnleveringer og semesterprosjekt. Semesterprosjekt består av prosjektrapport og muntlig presentasjon.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer