Course code AQX350

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
B15-AA Bacheloroppgave NO 15
B15-BIOL Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-BIOTEK Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-DS Bacheloroppgave 15
B15-HV Bacheloroppgave 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-LI Bacheloroppgave NO 15
B15-MAT Bacheloroppgave 15
B15-PV Bacheloroppgave EN, NO 15
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk NO 10
BIN300 Statistisk genomforskning EN 10
BIN301 Genom- og stamtavle-basert prediksjon av genetisk verdi EN 10
BIN302 Fenotyping for presisjonslandbruk EN 10
BIN303 Biometriske metoder i avl og foredling EN, NO 5
BIN310 Utvalgte emner i mikrobiell genomikk EN, NO 10
BIN315 Utvalgte emner i funksjonell genomikk EN 10
BIN403 Biometriske metoder i avl og foredling EN, NO 5
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell meta-omikk EN 5
BINT300 Internship plantevitenskap EN, NO 10
BINT301 Internship husdyrvitenskap EN, NO 10
BINT302 Internship akvakultur EN, NO 10
BINT303 Internship fôrteknologi EN, NO 10
BINT304 Internship urbant landbruk EN, NO 10
BIO100 Cellebiologi NO 5
BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi NO 5
BIO120 Genetikk NO 10
BIO130 Generell mikrobiologi I NO 5
BIO140 Innføringsemne i biologi NO 5
BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter EN, NO 5
BIO210 Molekylærbiologi NO 10
BIO211 Laboratorieøvelser i molekylærbiologi NO 5
BIO223 Evolusjonsbiologi NO 10
BIO230 Generell mikrobiologi II NO 10
BIO233 Eksperimentell miljømikrobiologi NO 10
BIO234 Miljømikrobiologi NO 5
BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet NO 5
BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering EN, NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BIO248 Planteforedling NO 10
BIO300 Mikroskopiteknikker EN, NO 10
BIO301 Avansert cellebiologi EN 10
BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger EN, NO 5
BIO315 Adferdsbiologi hos fisk EN, NO 5
BIO320 Utviklingsbiologi EN, NO 5
BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon EN 10
BIO322 Molekylær genomanalyse EN, NO 10
BIO324 Plantenes tilpasning EN, NO 10
BIO325 CRISPR genome editing EN 10
BIO326 Genomsekvensering; verktøy og analyser EN, NO 10
BIO330 Mikrobiell økologi og fysiologi EN, NO 10