Course code AQX350

AQX350 Akvakultur spesialkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Kjell Arne Rørvik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: Mastergradstudenter i Akvakultur.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet starter med en identifisering av områder som er viktige og dagsaktuelle i fiskeoppdrettsnæringa. Ut fra dette bestemmes tema for studentforberedte diskusjoner, forelesninger av lærer eller gjesteforelesere fra næringa.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg tverrfaglig forståelse og faglig selvstendighet innen akvakultur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og studentoppgaver
Pensum:
Samles gjennom semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i Akvakultur eller lignende
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper på 200-nivå i ernæring.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene har plikt til å møte på alle oppgavepresentasjoner.
Vurderingsordning:
Muntlig presentasjon av prosjekt teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i muntlig eksamen.
Merknader:
Kurset gikk for siste gang høsten 2014.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2 - 4 timer pr. uke
Eksamensdetaljer: :