Course code AQX350

AQX350 Akvakultur spesialkurs

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Kjell Arne Rørvik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: Mastergradstudenter i Akvakultur.
Emnets innhold:
Emnet starter med en identifisering av områder som er viktige og dagsaktuelle i fiskeoppdrettsnæringa. Ut fra dette bestemmes tema for studentforberedte diskusjoner, forelesninger av lærer eller gjesteforelesere fra næringa.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg tverrfaglig forståelse og faglig selvstendighet innen akvakultur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og studentoppgaver
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Samles gjennom semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor i Akvakultur eller lignende
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskaper på 200-nivå i ernæring.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene har plikt til å møte på alle oppgavepresentasjoner.
Vurderingsordning:
Muntlig presentasjon av prosjekt teller 100 %
Sensor:
Ekstern sensor deltar i muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 - 4 timer pr. uke
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått