Course code AQX200

AQX200 Introduksjon til kinesisk akvakultur

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Trond Storebakken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Augustblokk.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: Studenter på Masteprogram i Akvakultur ved NMBU.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kina er verdens ledende nasjon innen akvakultur, både med tanke på produsert volum og mangfold i oppdrettsorganismer. Målet med dette feltkurset er å gi studentene kunnskap om status og utfordringer i kinesisk akvakultur. Kurset arrangeres i Kina i samarbeid mellom NMBU Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap og Zhejiang Ocean University. ZJOU er lokalisert på en ny campus (tatt i bruk i 2013) i Zhoushan by i Zhejiangprovinsen. Zhejiang er en ledende provins innen akvakultur, både i sjøen og i ferskvann. Zhoushan er den viktigste fiskerihavna i Kina og har omfattende foredling av sjømat.

Kurset gjennomføres på engelsk. Kurset består av 2 uker forelesning og en ukes ekskursjon, umiddelbart fulgt av skriftlig eksamen.  Studentene må dekke sine egne reisekostnader, kostnader ved ekskursjonen, kost og opphold. Mer informasjon er tilgjengelig på http://www.umb.no/iha/artikkel/aqx200

Hovedtema i kurset er: Struktur og historie i kinesisk akvakultur; Hovedproduksjoner og produksjonssystemer; Fôrressurser; Reproduksjon og avl; Helseutfordringer;  Produkter ¿ kvalitet og marked; Akvakultur ¿ miljø ¿ behov for bærekraftig utvikling; Økonomi og lovverk. Ekskursjonen vil omfatte: Oppdrett av fisk og krepsdyr I ferskvann og saltvann; Reproduksjon av organismer I ferskvann og saltvann; Algeproduksjon og foredling; Foredling og markedsføring av sjømat.

Studenter fra andre institusjoner enn NMBU må registreres som gjestestudenter ved NMBU Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap for å delta i kurset.

Læringsutbytte:
Målet med dette feltkurset er å gi studentene kunnskap om status og utfordringer i kinesisk akvakultur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og ekskursjon.
Læringsstøtte:
Utfyllende informasjon på www.nmbu/iha-en/AQX200.
Pensum:
Forelesningsnotater deles ut.
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og ekskursjon.
Vurderingsordning:
Skriftig eksamen, 3 timer, multiple choice.
Sensor:
Ekstern sensor bidrar til utarbeiding av eksamen og sensurerer besvarelsene.
Merknader:
Feltkurs kvalifiserer for tilleggslån i Statens Lånekasse.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
Organiserte aktiviteter er minimum 125 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått