Course code AQX200

AQX200 Introduksjon til kinesisk akvakultur

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Trond Storebakken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Augustblokk.
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: Studenter på Masteprogram i Akvakultur ved NMBU.
Emnets innhold:

Kina er verdens ledende nasjon innen akvakultur, både med tanke på produsert volum og mangfold i oppdrettsorganismer. Målet med dette feltkurset er å gi studentene kunnskap om status og utfordringer i kinesisk akvakultur. Kurset arrangeres i Kina i samarbeid mellom NMBU Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap og Zhejiang Ocean University. ZJOU er lokalisert på en ny campus (tatt i bruk i 2013) i Zhoushan by i Zhejiangprovinsen. Zhejiang er en ledende provins innen akvakultur, både i sjøen og i ferskvann. Zhoushan er den viktigste fiskerihavna i Kina og har omfattende foredling av sjømat.

Kurset gjennomføres på engelsk. Kurset består av 2 uker forelesning og en ukes ekskursjon, umiddelbart fulgt av skriftlig eksamen.  Studentene må dekke sine egne reisekostnader, kostnader ved ekskursjonen, kost og opphold. Mer informasjon er tilgjengelig på http://www.umb.no/iha/artikkel/aqx200

Hovedtema i kurset er: Struktur og historie i kinesisk akvakultur; Hovedproduksjoner og produksjonssystemer; Fôrressurser; Reproduksjon og avl; Helseutfordringer;  Produkter ¿ kvalitet og marked; Akvakultur ¿ miljø ¿ behov for bærekraftig utvikling; Økonomi og lovverk. Ekskursjonen vil omfatte: Oppdrett av fisk og krepsdyr I ferskvann og saltvann; Reproduksjon av organismer I ferskvann og saltvann; Algeproduksjon og foredling; Foredling og markedsføring av sjømat.

Studenter fra andre institusjoner enn NMBU må registreres som gjestestudenter ved NMBU Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap for å delta i kurset.

Læringsutbytte:
Målet med dette feltkurset er å gi studentene kunnskap om status og utfordringer i kinesisk akvakultur.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og ekskursjon.
Læringsstøtte:
Utfyllende informasjon på www.nmbu/iha-en/AQX200.
Pensum:
Forelesningsnotater deles ut.
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger og ekskursjon.
Vurderingsordning:
Skriftig eksamen, 3 timer, multiple choice.
Sensor:
Ekstern sensor bidrar til utarbeiding av eksamen og sensurerer besvarelsene.
Merknader:
Feltkurs kvalifiserer for tilleggslån i Statens Lånekasse.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
Organiserte aktiviteter er minimum 125 timer.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått