Detaljer om emnet AQT252

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET332 Prosjektrelatert retning NO 8.5
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
LAA233 Landskapsprosjekter- gjennomføring og prosjektledelse NO 7.5
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-VM Masteroppgave 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-MATH Masteroppgave 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-GS Masteroppgave EN, NO 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-UA Masteroppgave i Urbant landbruk EN, NO 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-LA Masteroppgave 60
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5