Detaljer om emnet AQT252

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
REIS210 Naturveiledning NO 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
PJH241 Dyrking av potet NO 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson NO 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk EN 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
HET201 Husdyretologi NO 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen EN, NO 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom NO 5
HET203 Dyrevelferd NO 5
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon EN, NO 5
PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter EN, NO 5
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
AOS120 Markedsføring EN 5
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
FEP202 Betydningen av insekter og sopper i skogen NO 5
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
EIE280 Land rights NO 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
EDS425 Renewable energy development and its contestation EN 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 5