Course code AQT252

AQT252 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 2

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Håkon Hoel Olsen
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårtparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Siste gang: 2020V
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er konsentrert om produksjonsmetoder, vesentlig for atlantisk laks og regnbueørret. Gjennom laboratorieøvelser vil studentene følge og lære å styre produksjonssyklusen og gjøre observasjoner knyttet til produksjonsresultater. Emnet inneholder øvelser knyttet til måling av vannkvalitet og bruk av ulike typer utstyr og tiltak for å forbedre vannkvaliteten. Videre omfatter emnet bruk av en rekke andre viktige utstyrstyper som inngår i et fiskeproduksjonsanlegg.
Læringsutbytte:
Studentene skal gis praktisk trening og innsikt i viktige aktiviteter som er forbundet med internasjonal akvakultur. Fokus er rettet mot landbasert fiskeoppdrett og produksjonsmetoder.
Læringsaktiviteter:
Laboratorieøvelser med journal.
Læringsstøtte:
Faglærerertilgjengelig forbistand i arbeidstida, via e-post og overtelefon utenom undervisningstiden. Laboratorieøvelsene gjennomføres med veiledning og teknisk assistanse fra andre ved instituttet som er tilgjengelige gjennom arbeidsdagen.
Pensum:
Oversikt deles ut under forlesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
AQT254, AQP211(kan gjennomføres parallelt)
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Vurdering av laboratorierapporter med stått/ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor benyttes til å gå gjennom og kvalitetsikre emneopplegg, og til å godkjenne vurderingsopplegget for laboratorieøvelsene og de obligatoriske innleveringsoppgaver som studentene skal levere. Bedømming av kandidatenes prestasjoner gjøres med utgangpunkt i fastsatte faglige krav og kriterier. 
Merknader:
Kursene AQT 251 OG AQT 252 kan tas i vilkårlig rekkefølge.
Normert arbeidsmengde:
Øvelser og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp med nedlagt emne AQT250.
Undervisningstid:

3 timer laboratorieøvelse per uke.

Totalt 6 timer forelesninger og 35 timer laboratorieøvelser

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått