Course code AQN251

AQN251 Generell akvakultur - ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Trond Storebakken
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: Masterstudenter i akvakultur at NMBU.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet vil gi studentene en oversikt over ernæring hos fisk, og gi studentene et grunnlag for videre spesialisering.

Emnetfeltet er omfattende og kan deles inn i fire deltemaer:

1. Næringsstoffer (mikro og makro).

2. Fôrevaluering og fordøyelse (fôrsammensetning, fordøyelse og fôrutnyttelse).

3. Stoffskifte.

4. Fôrtildeling.

Det vil særlig settes fokus på å forstå koblingene mellom deltemaene.

Læringsutbytte:
Emnet vil gi studentene en forståelse av ernæring hos fisk. Ernæring av både kaldtvanns- og varmtvannsarter vil behandles. Studentene skal lære om hovedbestanddelene i fôret, koblingene mellom disse og hvilken innvirkning dette har på dyrene. Studentene skal få en innføring i fôrformulering, fôrevaluering og med vekt på hvordan man oppnår best mulig økonomisk utbytte og minimerer forurensning fra fiskeoppdrett.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, individuelle øvinger og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning under gruppearbeidet, og faglærer besvarer spørsmål ved øvinger. Foreleserne er også tilgjengelige for læringsstøtte i kontortiden elle via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur og forelesninger blir lastet opp i Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Organisk kjemi, grunnleggende kunnskap i ernæring.
Obligatorisk aktivitet:
Demonstrasjoner og øvinger.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen (3 timer).
Sensor:
Eksamensoppgaven og dennes fasit utarbeides i samarbeid med ekstern sensor.
Merknader:
Litteratur, lærestoff og oppgaver vil bli gjort tilgjengelig i Fronter.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Emnet overlapper med HFE200.
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer pr. uke (44 timer). Gruppearbeid: 2 timer pr. uke (30 timer). Demonstrasjoner: 10 timer totalt.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått