Course code AQB270

AQB270 Akvakultur - avl og genetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Bjarne Ragnar Gjerde, Matthew Peter Kent, Øivind Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Siste gang: 2022H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Historie, status og framtidsutsikt for akvakultur Spesielle aspekter vedrørende avlsplaner i akvakultur Avlsprogrammer innen laks, tilapia, marine arter og skalldyr Optimalisering av fiskeavlsprogram Den genomiske verktøykassen som brukes i akvakultur Genredigering og produksjon av steril fisk i akvakultur Interaksjon mellom oppdrettsfisk og villfisk Beregning av avlsverdier Ulike avlsdesign for estimering av varianskomponenter Begrensning av innavl i fiskeavlsprogrammer Om bruk av GMO i havbruk Organisering av avlsprogrammer
Læringsutbytte:

Studentene skal skaffe seg bred kunnskap innen:

  • Bruk av tradisjonelle og moderne metoder innen fiskeavl, inkludert hvordan konkrete avlsprogram for ulike viktige akvakulturarter er bygd opp.
  • Viktige biologiske forutsetninger for ulike arter, merkemetoder, økonomiske og miljømessige vurderinger og bruk av genteknologiske metoder i akvakultur. 

Studentene skal erverve seg ferdigheter i å:

  • Vurdere ulike avlsstrategier som kan benyttes i fiskeavl og selv kunne designe enkle program som både gir god genetisk fremgang og holder innavlen på et akseptabelt lavt nivå

Studenten skal også oppnå generell kompetanse innen samarbeid gjennom gruppearbeid og evne til å finne helhetlige løsninger der ulike hensyn vektlegges.

Læringsaktiviteter:
Forlesninger, selvstudium og kollokvier/gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Lærer vil være tilgjengelig via mail, personlig veiledning og innspill til gruppearbeid.
Pensum:
Forelesningsnotater og noen utvalgte artikler. Oppdatert litteraturliste blir tilgjengelig på emnets Canvas-side.
Forutsatte forkunnskaper:
HFA200 eller tilsvarende anbefales, men er ikke påkrevd
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i statistikk og genetikk 
Obligatorisk aktivitet:
Oppgaveinnlevering
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 2 timer i eksamensperioden, A-F 
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
Siste gang emnet undervises vårparallellen. Emnet vil bytte undervisningsperiode og undervises høsten fra 2022.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
26 undervisningstimer, innlevering og kollokvium/gruppearbeid
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer