Course code AQB270

AQB270 Akvakultur - avl og genetikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Øivind Andersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Studentene skal lære hovedprinsippene som blir brukt i ulike avlsprogram i akvakultur, biologiske forutsetninger for ulike arter, merkemetoder og økonomiske vurderinger. Temaer som også foreleses er avlsstrategier, avlsmetoder, avlsmål, genotype/miljø-samspill og bruk av genteknologiske metoder i akvakultur.
Læringsutbytte:
Studentene skal skaffe seg gode kunnskaper i bruk av tradisjonelle og moderne metoder innen fiskeavl. De vil også få kjennskap til konkrete avlsprogram for ulike viktige akvakulturarter. Studentene skal erverve seg ferdigheter i å vurdere ulike avlsstrategier som kan benyttes i fiskeavl.
Læringsaktiviteter:
Forlesninger og selvstudium og kollokvier.
Læringsstøtte:
Lærer vil være tilgjengelig via mail, personlig veiledning og innspill til gruppearbeid.
Pensum:
Forelesningsnotater og noen utvalgte artikler. Oppdatert litteraturliste blir tilgjengelig på emnets Fronter-side.
Forutsatte forkunnskaper:
HFA200 eller AQB200
Obligatorisk aktivitet:
Oppgaveinnlevering
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 2 timer. 
Sensor:
Ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
24 undervisningstimer, innlevering og kollokvium
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått