Course code AQB200

AQB200 Generell avl

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig.</p><p>Blir ikke gitt HØST2019. </p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. 
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner.
Læringsutbytte:
Studentene må forstå og kunne bruke BLUP til utregning av avlsverdier med bruk av observasjoner på ulike slektninger, samt utnytte tilleggsinformasjon som kommer ved utnyttelse av DNA-markører i såkalt Genomisk Seleksjon, GS. De må videre kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og besitte tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Lærer vil gi individuell veiledning i øvingstimer etter behov.
Pensum:
Forelesninger, utlevert materiale og øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:
Statistikk (tilsvarende STAT100). Genetikk (tilsvarende BIO120).
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger innleveres for godkjenning
Vurderingsordning:
1 skriftlig eksamen à 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
100 % overlapp med HFA200
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 t/ uke. Øvinger: 2 t/ uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått