Course code AQB200

AQB200 Generell avl

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Theodorus Hendrikus Elisabeth Meuwissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: <p>Årlig.</p><p>Blir ikke gitt HØST2019. </p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen. 
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner.
Læringsutbytte:
Studentene må forstå og kunne bruke BLUP til utregning av avlsverdier med bruk av observasjoner på ulike slektninger, samt utnytte tilleggsinformasjon som kommer ved utnyttelse av DNA-markører i såkalt Genomisk Seleksjon, GS. De må videre kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og besitte tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Lærer vil gi individuell veiledning i øvingstimer etter behov.
Pensum:
Forelesninger, utlevert materiale og øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:
Statistikk (tilsvarende STAT100). Genetikk (tilsvarende BIO120).
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger innleveres for godkjenning
Vurderingsordning:
1 skriftlig eksamen à 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
100 % overlapp med HFA200
Undervisningstid:
Forelesninger: 2 t/ uke. Øvinger: 2 t/ uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C2 Alle typer kalkulatorer, alle andre skriftlige hjelpemidler.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått