Course code AQB200

Emneansvarlige: Hans Magnus Gjøen
Medvirkende: Gunnar Klemetsdal, Theo Meuwissen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Inngående innføring i kvantitativ genetikk slektskap og innavl, genetiske parametre, avlsverdier, seleksjon, avlsmetoder og innavl i populasjoner.
Læringsutbytte:
Studentene må kunne analysere effekten av ulike tiltak i avlsarbeidet (under reinavl og i kryssingsavl) og besitte tilstrekkelig kunnskap for videreutdanning innen fagområdet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Støttelærer brukes i øvingstimer.
Pensum:
Forelesninger, utlevert materiale og øvinger.
Forutsatte forkunnskaper:
Statistikk (tilsvarende STAT100). Genetikk (tilsvarende BIO120).
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvinger, i gjeldende semester, innleveres for godkjenning
Vurderingsordning:
2 skriftlige eksamener à 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
100 % overlapp med HFA200
Undervisningstid:
I høstparallell: Forelesninger: 2 t/ uke. Øvinger: 2 t/ uke. I vårparallellen: Forelesninger: 2 t/ dag. Øvinger: 2 t/ dag
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått