Course code APL330

APL330 Planteori fordypning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår -1
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA, M-EIE og M-EIEUTV.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres i forelesninger. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i den aktuelle planteoretiske debatten. Dette omfatter blant annet makt, etikk, normativ og diskursiv planteori, instrumentell og kommunikativ rasjonalitet. Hensikten er å gi studenene et teoretisk stådsted for å kunne reflektere over planleggingspraksis. Det er et videre et mål at studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger til planlegging, og i tillegg utvikle standpunkter til hva de mener god planleggingspraksis kan være og kunne reflektere over dette.
Læringsaktiviteter:
Before each seminar, all students have prepared and handed in an assignment based on the literature for the seminar. Each student has also read one other student's assignment and is prepared to give comments in groups.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig via Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
APL 250 og LAA 250
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske forelesninger og seminarer ( 70 % fremmøte), obligatoriske individuelle skriftlige oppgaver og aktiv deltakelse i diskusjoner.
Vurderingsordning:
4 individuelle skriftlige oppgaver (bestått/ikke bestått)). Skriftlig hjemmeeksamen. Karakteren fastsettes på bakgrunn av den avsluttende skriftlige hjemme-eksamenen.
Sensor:
Sensor godkjenner pensum.
Normert arbeidsmengde:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum, skriflige oppgaver og diskusjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres i forelesninger. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/seminarer ca 40 timer. Selvstudium inklusive individuell lesning og skriving ca 210 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått