Course code APL330

APL330 Planteori fordypning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Kristina Grange
Medvirkende: Inger-Lise Saglie
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA, M-EIE og M-EIEUTV.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum,skriflige oppgaver og muntlige presentasjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres dels i forelesninger dels gjennom forberedte innlegg av studentene. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i den aktuelle planteoretiske debatten, spesielt knyttet til fysisk planlegging. Dette omfatter blant annet etikk, normativ og preskriptiv planteori, instrumentell og kommunikativ rasjonalitet. Hensikten er å gi studenene et teoretisk stådsted for å kunne reflektere over planleggingspraksis. Det er et videre et mål at studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger til planlegging, og i tillegg utvikle normative standpunkter til hva de mener er god planleggingspraksis kan være og kunne reflektere over dette.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig via Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
APL 250 og LAA 250
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske forelesninger og seminarer ( 70 % fremmøte), obligatoriske individuelle skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.
Vurderingsordning:
2-4 individuelle skriftlige oppgaver og muntlig presentasjon av disse på seminarer. Skriftlig hjemmeeksamen. Karakteren fastsettes på bakgrunn av de skriftlige oppgavene underveis i kurset (halvparten) og den avsluttende skriftlige hjemme-eksamenen (halvparten).
Sensor:
Sensor godkjenner pensum.
Normert arbeidsmengde:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum,skriflige oppgaver og muntlige presentasjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres dels i forelesninger dels gjennom forberedte innlegg av studentene. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/seminarer ca 40 timer. Selvstudium inklusive individuell lesning og skriving ca 210 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått