Course code APL330

APL330 Planteori fordypning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Kristina Grange
Medvirkende: Inger-Lise Saglie
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA, M-EIE og M-EIEUTV.
Emnets innhold:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum,skriflige oppgaver og muntlige presentasjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres dels i forelesninger dels gjennom forberedte innlegg av studentene. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskap om noen viktige retninger i den aktuelle planteoretiske debatten, spesielt knyttet til fysisk planlegging. Dette omfatter blant annet etikk, normativ og preskriptiv planteori, instrumentell og kommunikativ rasjonalitet. Hensikten er å gi studenene et teoretisk stådsted for å kunne reflektere over planleggingspraksis. Det er et videre et mål at studentene skal være i stand til å utdype egne meninger og forventninger til planlegging, og i tillegg utvikle normative standpunkter til hva de mener er god planleggingspraksis kan være og kunne reflektere over dette.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil være tilgjengelig via Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
APL 250 og LAA 250
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske forelesninger og seminarer ( 70 % fremmøte), obligatoriske individuelle skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner.
Vurderingsordning:
2-4 individuelle skriftlige oppgaver og muntlig presentasjon av disse på seminarer. Skriftlig hjemmeeksamen. Karakteren fastsettes på bakgrunn av de skriftlige oppgavene underveis i kurset (halvparten) og den avsluttende skriftlige hjemme-eksamenen (halvparten).
Sensor:
Sensor godkjenner pensum.
Normert arbeidsmengde:
Emnet et bygget opp over forelesninger, seminarer, et lesepensum,skriflige oppgaver og muntlige presentasjoner. Et utvalg av planteoretiske retninger presenteres dels i forelesninger dels gjennom forberedte innlegg av studentene. Disse diskuteres i grupper, og det forventes aktiv deltagelse av studentene.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/seminarer ca 40 timer. Selvstudium inklusive individuell lesning og skriving ca 210 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått