Detaljer om emnet APL201

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
VET303 Populasjonsmedisin NO 9
VET353 Dyrevelferd NO 9
VET334 Innledende klinikk og veterinær samfunnsmedisin NO 8.5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
VETFORSK411 Introduksjon til veterinær epidemiologi 7.5
PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 7.5
LAA233 LAA233 Profesjonskurs II. Prosjektgjennomføring, entreprisemodeller, lovverk og konflikthåndering. NO 7.5
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 7.5
VET313 Akvakultur og fiskesykdommer NO 7.5
VET352-3 Statistikk, epidemiologi, veterinær samfunnsmedisin og kollegakommunikasjon NO 7.5
BUS362 Corporate Tax and Sustainability EN 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
M60-GS Masteroppgave EN, NO 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
M60-KB Masteroppgave EN, NO 60
M60-IØ Masteroppgave 60
M60-HV Masteroppgave 60
M60-ECOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-GEOM Masteroppgave 60
M60-FT Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOTEK Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIAS Masteroppgave 60
M60-BA Masteroppgave 60
M60-AE Masteroppgave EN, NO 60
M60-AA Masteroppgave EN, NO 60
M60-ABG Masteroppgave EN, NO 60
M60-BIOL Masteroppgave EN, NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-LUN Masteroppgave NO 60
M60-MAT Masteroppgave 60
M60-MF Masteroppgave 60
M60-MINA Masteroppgave EN, NO 60
M60-MPP Masteroppgave 60
M60-NF Masteroppgave 60
M60-PV Masteroppgave EN, NO 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-VET Masteroppgave EN, NO 60
M60-VM Masteroppgave 60
VET301 Dyrenes biologi NO 6
VET352-7 Rettslære, samfunnsoppdraget i veterinær samfunnsmedisin og dyrevelferd 6
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
REIS200 Reiseliv EN 5
GLA301 Introduction to Landscape Architecture for Global Sustainability EN 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5