Detaljer om emnet APL201

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
HFE314 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
IND200 Praktisk prosjektstyring NO 10
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
JORD200 Jord, vegetasjon og landskap EN 10
IND210 Driftsledelse NO 10
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse NO 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
KJM313 Massespektrometri EN, NO 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10
KJM311 Organisk spektroskopi EN, NO 10
KJM310 Kromatografi EN, NO 10
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
KJM211 Organisk kjemi påbygning NO 10
KJM120 Uorganisk kjemi NO 10
KJM110 Organisk kjemi NO 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi NO 10
IND220 Innovasjonsbedrift NO 10
JUS310 Rettigheter i fast eiendom NO 10
JORD310 Jordforurensning og bærekraft EN, NO 10
JORD210 GIS og dynamisk modellering i jord EN 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter NO 10
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser EN 10
INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser EN, NO 10
INN341 Entreprenørskap i praksis - Digital forretningstransformasjon NO 10
INN331 Internship (10 stp.) NO 10
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
INF221 Informatikk for datavitere EN 10
INF200 Videregående programmering EN 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FYS375 Energiteknologi laboratorium NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering EN 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS301 Optiske effekter i materialer EN 10
FYS272 Energifysikk NO 10
FYS252 Termodynamikk og statistisk fysikk EN 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10
FYS230 Elektroteknikk NO 10