Detaljer om emnet APL201

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
HFX131 Introduksjon til norsk husdyr- og akvakulturprodukjson NO 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer NO 5
SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
PJH241 Dyrking av potet NO 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
HFX133 Utfordringer for framtidas matproduksjon NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
PPUB401 Perspektiver i naturfag- og teknologididaktikk EN 5
PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter EN, NO 5
HET201 Husdyretologi NO 5
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
PLV330 Samspill mellom planter og insekter EN 5
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen EN, NO 5
HFA304-B Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 5
PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster EN, NO 5
HET212 Dyrenes termoregulering og ventilasjon i husdyrrom NO 5
HET203 Dyrevelferd NO 5
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon EN, NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
GMLM102 Grunnleggende landmåling NO 5
PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon EN, NO 5
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
HFE306 Påbygning fôrteknologi EN 5
PJH260 Semesteroppgave produksjonsfag NO 5
GMGD230 Marin geodesi NO 5
PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus EN, NO 5
SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning EN 5
AOS120 Markedsføring EN 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FHV314 Lokalt miljøretta helsevern NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
FEP202 Betydningen av insekter og sopper i skogen NO 5
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
EIE280 Land rights NO 5
TBA270B Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 5
EDS425 Renewable energy development and its contestation EN 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 5
EDS378 Statsbygging, sikkerhet og utvikling i sårbare og konfliktutsatte stater. Case: Afghanistan EN 5