Course code AOS338

AOS338 Strategisk HR

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Medvirkende: Flemming Ulrik Meisner
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-ØA og M-ECON, M-IndØk.
Emnets innhold:
HR-strategi, organisering av HR-funksjonen, viktige strategiske HR-prosesser slik som målstyring, medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, måling og kontinuerlig forbedring, samt rekruttering og seleksjon. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kjennskap til sentrale oppgaver for HR-ansatte og HR-ledere knyttet til strategisk HRM
 • Kjennskap til ulike tilnærminger og perspektiver innenfor HRM i faglitteraturen

Ferdigheter

 • Kunne vurdere viktige antagelser knyttet til sentrale begreper/rammeverk/teorier, samt likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike begreper/rammeverk/teorier
 • Kunne beskrive og analysere HR-relaterte utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne skissere en måte å gå frem for å løse HR-relaterte utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne arbeide effektivt i en gruppe som er ansvarlig for en felles leveranse
 • Kunne presentere ideer og konsepter muntlig til en større gruppe på en hensiktsmessig måte
 • Kunne drøfte ideer og konsepter knyttet til faget skriftlig - med bruk av godt faglig språk

Andre læringsintensjoner

 • Økt bevissthet knyttet til betydningen av HRM
 • Forbedret innsikt i eget ferdighetsnivå og egen motivasjon knyttet til lHRM
 • Økt motivasjon til å utvikle ferdigheter/kompetanse knyttet til HRM
 • Oversikt og interesse for faglitteratur på området
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, cases, og øvelser. Aktiv deltakelse er forventet.  
Pensum:
Lærebok som vil bli annonsert senere
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelor-grad eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
Et eller flere kurs i økonomi-eller samfunnsfag.
Vurderingsordning:

Eksamen: En gruppeoppgave som teller 30 % av karakteren samt individuell skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 70 %. Alle hjelpemidler tillat.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mot AOS331.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått