Course code AOS338

AOS338 Strategisk HR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Nicolay Andre Melsæter Worren
Medvirkende: Flemming Ulrik Meisner
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-ØA og M-ECON, M-IndØk.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
HR-strategi, organisering av HR-funksjonen, viktige strategiske HR-prosesser slik som målstyring, medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, måling og kontinuerlig forbedring, samt rekruttering og seleksjon. 
Læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kjennskap til sentrale oppgaver for HR-ansatte og HR-ledere knyttet til strategisk HRM
 • Kjennskap til ulike tilnærminger og perspektiver innenfor HRM i faglitteraturen

Ferdigheter

 • Kunne vurdere viktige antagelser knyttet til sentrale begreper/rammeverk/teorier, samt likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike begreper/rammeverk/teorier
 • Kunne beskrive og analysere HR-relaterte utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne skissere en måte å gå frem for å løse HR-relaterte utfordringer (som man vil kunne møte i praksis) på en faglig måte (dvs. i lys av begreper, rammeverk og teorier i faglitteraturen)
 • Kunne arbeide effektivt i en gruppe som er ansvarlig for en felles leveranse
 • Kunne presentere ideer og konsepter muntlig til en større gruppe på en hensiktsmessig måte
 • Kunne drøfte ideer og konsepter knyttet til faget skriftlig - med bruk av godt faglig språk

Andre læringsintensjoner

 • Økt bevissthet knyttet til betydningen av HRM
 • Forbedret innsikt i eget ferdighetsnivå og egen motivasjon knyttet til lHRM
 • Økt motivasjon til å utvikle ferdigheter/kompetanse knyttet til HRM
 • Oversikt og interesse for faglitteratur på området
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, cases, og øvelser. Aktiv deltakelse er forventet.  
Pensum:
Lærebok som vil bli annonsert senere
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført bachelor-grad eller tilsvarende. 
Anbefalte forkunnskaper:
Et eller flere kurs i økonomi-eller samfunnsfag.
Vurderingsordning:

Eksamen: En gruppeoppgave som teller 30 % av karakteren samt individuell skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 70 %. Alle hjelpemidler tillat.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Overlapp:
5 studiepoeng overlapp mot AOS331.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått