Course code AOS336

AOS336 Omdømmeledelse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Medvirkende: Bernt Aarset
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Annet hvert år ( i år med oddetall)
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: -M-ØA
Emnets innhold:
- Identitetsforvaltning på organisasjonsnivå - Teorier og strategier for bygging, vedlikehold og forsvar av omdømme - Gap-analyse mellom ønsket og faktisk omdømme - Omdømmekriser - Storytelling - Corporate branding - Etikk, verdigrunnlag og samfunnsansvar
Læringsutbytte:
Formålet med emnet er å gi studenter på masternivå kunnskap om hvordan organisasjoner på ulike måter forsøker å påvirke sitt eget omdømme. Emnet tar spesielt opp sammenhengen mellom organisasjonsidentitet, kommunikasjon og omdømme. Mer konkret skal studentene kunne beherske følgende: - Analysere spenningsforholdet mellom organisasjoners selvforståelse og omgivelsenes oppfatninger - Innsikt i relevante strategier for å endre omdømme - Relatere omdømme- og merkevarebygging til bredere utviklingstendenser i samfunnet
Læringsaktiviteter:
Kombinasjon av forelesning og diskusjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130, AOS120
Anbefalte forkunnskaper:
AOS230, AOS237, AOS320, AOS335, PHI301, BUS305
Obligatorisk aktivitet:
To korte skriftlige oppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Må være bestått for å ta endelig eksamen. 
Vurderingsordning:
30 timers skriftlig hjemmeeksamen.
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensordning. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-Emnet gis ikke våren 2016
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
- Emnet vil i perioder gå med to forelesninger i uken og andre perioder med ingen forelesninger. Dette vil bli redegjort for ved emnets oppstart. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått