Course code AOS336

AOS336 Omdømmeledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Medvirkende: Bernt Aarset
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: -M-ØA
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
- Identitetsforvaltning på organisasjonsnivå - Teorier og strategier for bygging, vedlikehold og forsvar av omdømme - Gap-analyse mellom ønsket og faktisk omdømme - Omdømmekriser - Storytelling - Corporate branding - Etikk, verdigrunnlag og samfunnsansvar
Læringsutbytte:
Formålet med emnet er å gi studenter på masternivå kunnskap om hvordan organisasjoner på ulike måter forsøker å påvirke sitt eget omdømme. Emnet tar spesielt opp sammenhengen mellom organisasjonsidentitet, kommunikasjon og omdømme. Mer konkret skal studentene kunne beherske følgende: - Analysere spenningsforholdet mellom organisasjoners selvforståelse og omgivelsenes oppfatninger - Innsikt i relevante strategier for å endre omdømme - Relatere omdømme- og merkevarebygging til bredere utviklingstendenser i samfunnet
Læringsaktiviteter:
Kombinasjon av forelesning og diskusjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130, AOS120
Anbefalte forkunnskaper:
AOS230, AOS237, AOS320, AOS335, PHI301, BUS305
Obligatorisk aktivitet:
To korte skriftlige oppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Må være bestått for å ta endelig eksamen. 
Vurderingsordning:
30 timers skriftlig hjemmeeksamen.
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensordning. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
- Emnet vil i perioder gå med to forelesninger i uken og andre perioder med ingen forelesninger. Dette vil bli redegjort for ved emnets oppstart. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått