Course code AOS335

AOS335 Organisasjonsendringer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Medvirkende: Arild Wæraas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-ØA, med profilering i organisasjon og ledelse.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forholdet mellom organisasjoner og samfunn, med fokus på bedriftsorganisasjonen. Kurset behandler årsaker til endring, perspektiver på endring, og implementering av endring. Endring studeres i lys av kultur, makt, politikk, og læring,
Læringsutbytte:
Overordnet læringsmål er dypere innsikt i hvordan moderne organisasjoner virker i forhold til interne og eksterne aktører og interessenter, og i forhold til sine omgivelser. Forstå endring og endringsprosesser er sentralt. Etter kurset skal studentene være kjent med de mest sentrale teoriene for hvordan organisasjoner forholder seg til sine omgivelser, og videre ha utviklet evner til å analysere endringsprosesser i organisasjoner.
Læringsaktiviteter:
Undervisningsmetode vil være en kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner, og gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
Muntlig tilbakemelding på arbeid med gruppeoppgaver.
Pensum:
Lærebok supplert med artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130, AOS230, og AOS237, eller tilsvarende. AOS335 kan tas i samme semester.
Obligatorisk aktivitet:

Gruppearbeid. To obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret.

De obligatoriske innleveringene er bedømt bestått/ikke-bestått

Det kreves bestått på begge de to obligatoriske innleveringene for å få gå opp til eksamen.

Det er ikke behov for å repetere godkjente obligatoriske innleveringer ved eventuell fornyet prøve.

Vurderingsordning:

Hjemmeeksamen på 30 timer.

Karakter fastsettes kun basert på hjemmeeksamen.

Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå som fire timers forelesning i uka i 12 uker. Hvordan timene disponers i løpet av høsten vil variere noe, men dette gjøres det rede for ved oppstart av kurset.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått