Course code AOS333

AOS333 Organisasjonsteori

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokka
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:
Emnet er strukturert rundt tre perspektiver; det rasjonelle, naturlige og åpne perspektivet på organisasjoner. Basert på denne inndelingen gis det en innføring i mikro- og makroteorier om organisasjoner, herunder teorier om (1) organisasjoners instrumentelle virkemåte og kulturelle betingelser og (2) utviklingen av organisatoriske felt og populasjoner. 
Læringsutbytte:

Generell kompetansemål:

- forstå grunnleggende prinsipper for analyse av organisasjoner ved hjelp av flere perspektiver

- få et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Kunnskapsmål

- tilegne seg forståelse av organisasjonsteoriens utvikling og dens inndeling mot tre hovedkategorier av perspektiver på organisasjoner 

- forstå forskjellen mellom de tre mest overordnede perspektivene på organisasjoner

- vite hvordan organisasjonsteoriens utvikling henger sammen med teknologiske og strukturelle forhold i samfunnet

Ferdighetsmål:

- anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger samt vurdere begrensningene av hvert perspektiv

Læringsaktiviteter:
Forelesning, diskusjon og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kontinuerlig veiledning etter behov.
Pensum:
Scott, W. R. & G. F. Davies (2014): "Organizations and organizing: Rational, natural, and open systems perspectives¿. International edition. Harlow: Pearson Education. ISBN 9781292039886
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i gruppeoppgaver er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Skriftlig skoleeksamen teller 100% av karakteren.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer (5 ECTS)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått