Course code AOS333

AOS333 Organisasjonsteori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokka
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er strukturert rundt tre perspektiver; det rasjonelle, naturlige og åpne perspektivet på organisasjoner. Basert på denne inndelingen gis det en innføring i mikro- og makroteorier om organisasjoner, herunder teorier om (1) organisasjoners instrumentelle virkemåte og kulturelle betingelser og (2) utviklingen av organisatoriske felt og populasjoner. 
Læringsutbytte:

Generell kompetansemål:

- forstå grunnleggende prinsipper for analyse av organisasjoner ved hjelp av flere perspektiver

- få et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Kunnskapsmål

- tilegne seg forståelse av organisasjonsteoriens utvikling og dens inndeling mot tre hovedkategorier av perspektiver på organisasjoner 

- forstå forskjellen mellom de tre mest overordnede perspektivene på organisasjoner

- vite hvordan organisasjonsteoriens utvikling henger sammen med teknologiske og strukturelle forhold i samfunnet

Ferdighetsmål:

- anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger samt vurdere begrensningene av hvert perspektiv

Læringsaktiviteter:
Forelesning, diskusjon og gruppearbeid.
Læringsstøtte:
Kontinuerlig veiledning etter behov.
Pensum:
Scott, W. R. & G. F. Davies (2014): "Organizations and organizing: Rational, natural, and open systems perspectives¿. International edition. Harlow: Pearson Education. ISBN 9781292039886
Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i gruppeoppgaver er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Skriftlig skoleeksamen teller 100% av karakteren.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer (5 ECTS)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått