Course code AOS332

AOS332 Dynamisk strategi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Carl Brønn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Fundamentale prinsipper av dynamiske systemer kartlegging av flyt-og-beholdnings (FB) strukturer kobling feedback med FB strukturer dynamisk ressursperspektiv på strategi, interaksjoner mellom operasjoner, strategi og menneskelig ressurs policy styring av ustabiliteter i supply chains applikasjoner - scenarier og ledelsesflysimulatorer.
Læringsutbytte:
Å gi en innføring i system dynamikk som et språk og verktøy for analyse av organisasjoners forretningspolicy og strategi. Dette oppnås med å presentere påvirkning av den kognitiv dimensjon på strategiske forretningsaktiviteter. Videre er utvikling av en konseptuel rammeverk for å forstå organisasjoner som komplekse systemer. Disse er kombinert i et helhetlig tilnærming som heter systemtenkning. Denne perspektiv gir strategiske beslutningstager en kraftig metode for både analyse av og kommunisering om de langsiktige konsekvenser av strategiske planleggingsaktiviteter.
Læringsaktiviteter:
Undervisningsmetode vil være en kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner, og gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: Irwin/McGraw Hill. (Text and CD-ROM). Utvalgte artikkler
Forutsatte forkunnskaper:
-BUS305 
Obligatorisk aktivitet:
To individuelle innleveringer. Begge innleveringene må bestås for å kunne avlegge eksamen i emnet. Dersom du tar emnet på nytt, trenger du ikke å levere disse aktivitetene igjen hvis du har bestått disse.
Vurderingsordning:
Oppgave (simuleringsprosjekt) som kan skrives i gruppe (maks. tre studenter) eller individuelt, som teller 70% av samlet karakter. Avsluttende skiftlig eksamen 30%, 3 timer. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. 
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum, eksamensoppgaver og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 300 timer eller 10 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå i 4-timers samlinger en gang i uka i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått