Course code AOS332

AOS332 Dynamisk strategi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Carl Brønn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Fundamentale prinsipper av dynamiske systemer kartlegging av flyt-og-beholdnings (FB) strukturer kobling feedback med FB strukturer dynamisk ressursperspektiv på strategi, interaksjoner mellom operasjoner, strategi og menneskelig ressurs policy styring av ustabiliteter i supply chains applikasjoner - scenarier og ledelsesflysimulatorer.
Læringsutbytte:
Å gi en innføring i system dynamikk som et språk og verktøy for analyse av organisasjoners forretningspolicy og strategi. Dette oppnås med å presentere påvirkning av den kognitiv dimensjon på strategiske forretningsaktiviteter. Videre er utvikling av en konseptuel rammeverk for å forstå organisasjoner som komplekse systemer. Disse er kombinert i et helhetlig tilnærming som heter systemtenkning. Denne perspektiv gir strategiske beslutningstager en kraftig metode for både analyse av og kommunisering om de langsiktige konsekvenser av strategiske planleggingsaktiviteter.
Læringsaktiviteter:
Undervisningsmetode vil være en kombinasjon av forelesning, studentpresentasjoner, og gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: Irwin/McGraw Hill. (Text and CD-ROM). Utvalgte artikkler
Forutsatte forkunnskaper:
-BUS305 
Obligatorisk aktivitet:
To individuelle innleveringer. Begge innleveringene må bestås for å kunne avlegge eksamen i emnet. Dersom du tar opp igjen eksamen på nytt, trenger du ikke å levere disse aktivitetene igjen.
Vurderingsordning:
Oppgave (simuleringsprosjekt) som kan skrives i gruppe (maks. tre studenter) eller individuelt, som teller 70% av samlet karakter. Avsluttende skiftlig eksamen 30% , 3 timer.
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum, eksamensoppgaver og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 300 timer eller 10 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå i 4-timers samlinger en gang i uka i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått