Course code AOS320

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-B-HV Spesialpensum 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET339 Forsøksdyrlære NO 1
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
HFH255 Hestevitenskap NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
HFE414 Eksperimentell dyreernæring og fysiologi EN, NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
GEO300 Videregående hydrogeologi EN, NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMGD222 Anvendt satellittgeodesi NO 10
HFX132 Husdyrbiologi NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
GEO310 Paleomiljø og klimaendringer EN 10
HFX201 Fysiologi NO 10
GLA303 Landskap i en globalisert verden: Historiske og teoretiske perspektiver EN 10
GMGD200 Geodesi NO 10