Course code AOS320

AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Medvirkende: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis siste gang høsten 2018 som en del av AOS325 Moderne Organisasjoner, deretter legges ned. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet begynner i midten av oktober.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Institusjonelle perspektiver på organisasjoner: Fra institusjoner og institusjonalisering til skandinavisk nyinstitusjonalisme, kunnskapsoverføring og oversettelse.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Studentene skal:

- Forstå hovedtrekkene i et institusjonelt perspektiv på organisasjoner

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

- Anvende institusjonelle perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger

- Identifisere begrensninger av disse perspektivene

- Presentere innholdet i teoriene på en kortfattet og forståelig måte

Generelle kompetansemål

Studentene skal:

- Styrke generell analytisk kompetanse

- Styrke evne til kritisk tenkning

- Opparbeide seg et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumoversikt utleveres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i grupper med gruppepresentasjon er obligatorisk og må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%.
Sensor:
Intern sensor.
Merknader:
Gis siste gang høsten 2018 som en del av AOS325 Moderne Organisasjoner, deretter legges ned. 
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 150 timer eller 5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
5 studiepoeng med AOS325.
Undervisningstid:
Det er 3-4 timers undervisning pr. uke fra og med midten av oktober.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått