Course code AOS320

AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Medvirkende: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis siste gang høsten 2018 som en del av AOS325 Moderne Organisasjoner, deretter legges ned. 
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet begynner i midten av oktober.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Institusjonelle perspektiver på organisasjoner: Fra institusjoner og institusjonalisering til skandinavisk nyinstitusjonalisme, kunnskapsoverføring og oversettelse.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Studentene skal:

- Forstå hovedtrekkene i et institusjonelt perspektiv på organisasjoner

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

- Anvende institusjonelle perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger

- Identifisere begrensninger av disse perspektivene

- Presentere innholdet i teoriene på en kortfattet og forståelig måte

Generelle kompetansemål

Studentene skal:

- Styrke generell analytisk kompetanse

- Styrke evne til kritisk tenkning

- Opparbeide seg et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumoversikt utleveres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i grupper med gruppepresentasjon er obligatorisk og må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%.
Sensor:
Intern sensor.
Merknader:
Gis siste gang høsten 2018 som en del av AOS325 Moderne Organisasjoner, deretter legges ned. 
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 150 timer eller 5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
5 studiepoeng med AOS325.
Undervisningstid:
Det er 3-4 timers undervisning pr. uke fra og med midten av oktober.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått