Course code AOS320

AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Bernt Aarset, Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
"Rational choice" institusjonalisme: marked og hierarkier, transaksjonskostnader. Historisk institusjonalisme: historiske føringer på organisasjoners utvikling. Sosiologisk institusjonalisme: rasjonelle, normative, og kognitive tankemodeller for organisasjoner og deres tilpasninger.
Læringsutbytte:
Studentene skal opparbeide seg kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på organisasjoner og institusjonell endring, herunder redegjøre for og kritisk vurdere disse perspektivene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar og essay-skriving.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumoversikt utleveres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på minimum 2/3 av undervisningstimene.
Vurderingsordning:
De tre obligatoriske semesteroppgavene (essay) blir evaluert (A-F). Den første og andre oppgaven teller hver 20%, mens den avsluttende oppgaven teller 60%. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. De som ikke består faget må ta hele kurset på nytt neste gang kurset organiseres.
Sensor:
Intern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 150 timer eller 5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå med 2 timer pr uke i hele semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått