Course code AOS320

AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Bernt Aarset, Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2018H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
"Rational choice" institusjonalisme: marked og hierarkier, transaksjonskostnader. Historisk institusjonalisme: historiske føringer på organisasjoners utvikling. Sosiologisk institusjonalisme: rasjonelle, normative, og kognitive tankemodeller for organisasjoner og deres tilpasninger.
Læringsutbytte:
Studentene skal opparbeide seg kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på organisasjoner og institusjonell endring, herunder redegjøre for og kritisk vurdere disse perspektivene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar og essay-skriving.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumoversikt utleveres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på minimum 2/3 av undervisningstimene.
Vurderingsordning:
De tre obligatoriske semesteroppgavene (essay) blir evaluert (A-F). Den første og andre oppgaven teller hver 20%, mens den avsluttende oppgaven teller 60%. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette faget. De som ikke består faget må ta hele kurset på nytt neste gang kurset organiseres.
Sensor:
Intern sensor.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 150 timer eller 5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå med 2 timer pr uke i hele semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått