Course code AOS320

AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Sigurd Henning Rysstad
Medvirkende: Bernt Aarset, Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
"Rational choice" institusjonalisme: marked og hierarkier, transaksjonskostnader. Historisk institusjonalisme: historiske føringer på organisasjoners utvikling. Sosiologisk institusjonalisme: rasjonelle, normative, og kognitive tankemodeller for organisasjoner og deres tilpasninger.
Læringsutbytte:
Målet er at studentene skal opparbeide seg kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på organisasjoner og institusjonell endring. Det er et mål at studentene skal kunne redegjøre for og kritisk vurdere disse perspektivene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar og essay-skriving.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumoversikt utleveres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Vurderingsordning:
De tre obligatoriske semesteroppgavene (essay) blir evaluert (A-F). Den første og andre oppgaven teller hver 20%, mens den avsluttende oppgaven teller 60%.
Sensor:
Intern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 150 timer eller 5 studiepoeng.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningen vil foregå med 2 timer pr uke i hele semesteret.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått