Course code AOS233

AOS233 Strategiske prosesser og beslutningstaking

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Carl Brønn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Siste gang: 2016H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Definisjon og karakteristikk av "wicked problems". Prosesser for å arbeide med "wicked problems". Hvordan kognisjon påvirker persepsjon og problemdefinisjon. Interessentanalyse. Modellering av dynamiske ressurssystemer og den strategiske arkitektur. Alternative framtidsbeskrivninger, scenarier og simulatorer. Implementering - politikk og forhandlinger.
Læringsutbytte:
Overordnet læringsmål er å opparbeide en forståelse av hvordan samspillet mellom  individuelle, organisatoriske og samfunnsfaktorer påvirker beslutningsprosessen i kontekster som er kjennetegnet av kompleksitet og usikkerhet, altså «wicked problems.»  Systemisk tenkning er brukt som et kommunikasjonsmiddel blant ulike interessenter og som et kritisk analyseverktøy. Det gis en innføring i kreativitet og innovasjonstenkning for å stimulere til nytenkning på gamle problemer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og diskusjon av et eksempeltilfelle.
Læringsstøtte:
Kontortider og prosedyrer blir fastsatt ved første forelesning, der en kursplan også deles ut.
Pensum:
Utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om økonomiske og organisasjonsteoretiske konsepter.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Vurdering er basert på semesteroppgave, som er et gruppearbeid. Semesteroppgaven teller 100%. Det er ikke mulig å ta kontinuasjonseksamen i emnet.
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
AOS232: 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ca. 50 timer.
Eksamensdetaljer: :