Course code AOS233

AOS233 Strategiske prosesser og beslutningstaking

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Carl Brønn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Emnet tilbys i år med oddetall (2017, 2019)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Definisjon og karakteristikk av "wicked problems". Prosesser for å arbeide med "wicked problems". Hvordan kognisjon påvirker persepsjon og problemdefinisjon. Interessentanalyse. Modellering av dynamiske ressurssystemer og den strategiske arkitektur. Alternative framtidsbeskrivninger, scenarier og simulatorer. Implementering - politikk og forhandlinger.
Læringsutbytte:
Overordnet læringsmål er å opparbeide en forståelse av hvordan samspillet mellom  individuelle, organisatoriske og samfunnsfaktorer påvirker beslutningsprosessen i kontekster som er kjennetegnet av kompleksitet og usikkerhet, altså «wicked problems.»  Systemisk tenkning er brukt som et kommunikasjonsmiddel blant ulike interessenter og som et kritisk analyseverktøy. Det gis en innføring i kreativitet og innovasjonstenkning for å stimulere til nytenkning på gamle problemer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og diskusjon av et eksempeltilfelle.
Læringsstøtte:
Kontortider og prosedyrer blir fastsatt ved første forelesning, der en kursplan også deles ut.
Pensum:
Utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om økonomiske og organisasjonsteoretiske konsepter.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Vurdering er basert på semesteroppgave, som er et gruppearbeid. Semesteroppgaven teller 100%. 
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
AOS232: 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ca. 50 timer.
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått