Course code AOS233

AOS233 Strategiske prosesser og beslutningstaking

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Carl Brønn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og diskusjon av et eksempeltilfelle.
Læringsstøtte:
Kontortider og prosedyrer blir fastsatt ved første forelesning, der en kursplan også deles ut.
Pensum:
Utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om økonomiske og organisasjonsteoretiske konsepter.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Vurdering er basert på semesteroppgave. Semesteroppgaven teller 100%.
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
AOS232: 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ca. 50 timer.
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått