Course code AOS233

AOS233 Strategiske prosesser og beslutningstaking

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Carl Brønn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, studentpresentasjoner og diskusjon av et eksempeltilfelle.
Læringsstøtte:
Kontortider og prosedyrer blir fastsatt ved første forelesning, der en kursplan også deles ut.
Pensum:
Utvalgte artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap om økonomiske og organisasjonsteoretiske konsepter.
Anbefalte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Vurdering er basert på semesteroppgave. Semesteroppgaven teller 100%.
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og eksamensoppgaver. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
AOS232: 10 studiepoeng.
Undervisningstid:
Ca. 50 timer.
Eksamensdetaljer: Oppgave: A - E / Ikke bestått