Course code ALMSYKDL

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
MVI382B Kornteknologi EN, NO 5
LAA110 IMPULS NO 5
MVI250 Emballeringsteknologi NO 5
MVI261 Prosessteknologi II EN 5
MVI276 Ølbrygging NO 5
MVI280 Prosessteknologi I NO 5
MVI291 Kosthold og helse EN, NO 5
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5
MVI382A Alkoholholdig drikke EN, NO 5
KJB320 Proteomikk I EN, NO 5
LAA201 Urbant landbruk i praksis NO 5
KJB201 Laboratoriekurs i biokjemi og matkjemi NO 5
MVI386 Meieriteknologi øvingskurs EN, NO 5
KJB100 Introduksjon til biokjemi NO 5
MVI387 Ingredienser fra melk EN, NO 5
MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi EN, NO 5
JUS332 Jordskifteprosess NO 5
JUS322 Spesiell forvaltningsrett, skjønn og skjønnsprosess NO 5
JUS321 Plan- og bygningsrett II - byggesak NO 5
JUS320 Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler NO 5
JUS311 Overføring av fast eiendom NO 5
MVI240 Sensorisk analyse EN, NO 5
LAA207 Universell utforming NO 5
JUS220 Miljøforvaltningsrett NO 5
MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave EN, NO 5
MILJØ410 Økologi og radiobiologi EN 5
MINA310 Naturvitenskapelig metode EN 5
MINA320 Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft NO 5
MINA321 Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft - engelsk versjon EN 5
MATH131 Lineær algebra NO 5
MINA340 Bioetikk EN, NO 5
MINA400 Forskerutdanning på tvers av fagdisipliner EN 5
MAST303 Planlegging av masteroppgaven ved Eiendom og Eiendomsutvikling NO 5
MAST302 Planlegging av masteroppgaven - landskapsarkitektur EN, NO 5
MAST301 Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging EN, NO 5
LNG250 Akademisk skriving NO 5
LAA211 Hagekunstens og landskapsarkitekturens historie NO 5
LAFT210 Tegning - et visuelt språk NO 5
LAD302 Avanserte 3D-verktøy for design og planlegging EN 5
LAD203 Digital 3D-Planlegging NO 5
LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging NO 5
LAD102 GIS - praktisk introduksjon NO 5
LAD100 Introduksjon til digitale verktøy EN, NO 5
MUA310 Urban forurensing og kjemisk mattrygghet EN, NO 5
MVI202 Matkjemi NO 5
LAA221 Anbuds- og prosjektdokumenter NO 5
MVI230 Matvaretrygghet og -hygiene NO 5
AOS120 Markedsføring EN 5
JUS201 Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett NO 5