Course code ALMSYKDL

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller EN 10
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
MATH111 Kalkulus 1 NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
PAE306 Agroøkologi: Handlingsorientert forskning EN 10
PHG113 Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi NO 10
PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel NO 10
PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
PJH212 Fôrvekster og frøvekster EN, NO 10
MATH285 Optimering EN 10
PJH230 Frukt og bær NO 10
PJH240 Grønnsaker og potet NO 10
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10
PJH370 Produksjon av fremtidens planteprodukter EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PLV321 Plantepatologi og resistensforedling EN, NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
LAA361 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I NO 10
LAA321 3D Visualisering av historisk landskap NO 10
LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser EN, NO 10
LAA310 Ferdselsårer i landskapet NO 10
LAA231 Bærekraftig grøntforvaltning - landskapsplanleggerens rolle som påvirker som influenser NO 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN 10
MATH290 Reell analyse, bærekraftig matematikkundervisning EN 10
LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet NO 10
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning NO 10
MVI322 Patogene mikroorganismer EN, NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
MVI310 Makronæringsstoffer, deres struktur og funksjonalitet EN, NO 10
MVI292 Immunsystemet, mat og helse EN 10
MVI385 Produktutvikling innen næringsmidler EN, NO 10
MVI275 Matplanter EN, NO 10
MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi EN, NO 10
MVI273 Melk og melkebehandling NO 10
MVI395 Trygghet i industrielle prosesser EN, NO 10
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi NO 10
MVI483 Meieriteknologi EN, NO 10
MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring NO 10
MUA301 Urbant landbruk - strategi- og handlingsplanarbeid - Transfaglige samhandlingsgrupper (TSG) NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN 10
MLA310 Matrisemetoder for Dataanalyse og Maskinlæring NO 10
MLA210 Maskinlæring med anvendelser for finans og teknologi EN, NO 10
NATF240 Fiskeøkologi og forvaltning NO 10
MINA330 Prosjektøkonomi for fornybar energi og skogbruk NO 10
MINA311 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 10
MINA250 Tverrfaglig konsekvensanalyse NO 10