Course code ALMSYKDL

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2021 - 2022 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
VET350B Husdyrpraksis NO 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
SPE-VET Spesialpensum 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
GMGI350 Digital kartografi NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
GMLM210 Anvendt geomatikk NO 10