Course code ALMSYKDL

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
VU-VET340 Besetningsmedisin gris – modulkurs for produksjonsdyrveterinærer NO 10
VU-VET310 Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer NO 10
VU-PPUN300 Universitetspedagogikk for ansatte med undervisningsoppgaver NO 10
VU-PPUN200 Universitetspedagogikk for teknisk og administrativt personale NO 10
VU-INN362F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon B NO 10
VH-LAB Forsøksdyrlære for forskere NO 10
VANN300 Vannforurensning EN, NO 10
VANN210 Ferskvannsøkologi NO 10
VANN200 Hydrologi NO 10
TPS210 Fluidmekanikk 2: Strømningsteknikk NO 10
TBM250 Elementmetoden NO 10
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring NO 10
TMP310 Maskin- og kjøretøydynamikk NO 10
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10
THT311 Renseteknologi- vann og avløp: spesielle emner EN 10
THT280 Desentraliserte avløpssystemer NO 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
TEL280 Mobile roboter og navigasjon EN 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
TEL211 Robotprogrammering EN, NO 10
TEL200 Introduksjon til robotikk EN, NO 10
PLV210 Plantevern i grøntanlegg NO 10
PJH250 Planteproduksjon i regulert klima EN, NO 10
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
MINA311 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 10
MINA250 Tverrfaglig konsekvensanalyse NO 10
MILJØ300 Globale miljøendringer og jordsystemet EN, NO 10
MILJØ210 Biogeokjemi for vann- og avløpsforvaltning NO 10
MILJØ200 Forurensning og miljø NO 10
MILJØ100 Innføring i miljøvitenskap NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN 10
MATH290 Reell analyse, bærekraftig matematikkundervisning EN 10
MATH285 Optimering EN 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN 10
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder EN 10
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller EN 10
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
MLA210 Maskinlæring med anvendelser for finans og teknologi EN, NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
LAA361 Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I NO 10
LAA321 3D Visualisering av historisk landskap NO 10
LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser EN, NO 10
LAA310 Ferdselsårer i landskapet NO 10
LAA231 Bærekraftig grøntforvaltning - landskapsplanleggerens rolle som påvirker som influenser NO 10